FLEXLEERKRACHT

Naast het werk als EQfit-coach en personal trainer, staat Petra ook ingeschreven als flexleerkracht bij www.flexleerkracht.nl. Zij zet zich graag in om het tekort aan docenten in het (basis)onderwijs op te vangen en huidige docenten te ondersteunen.

Petra is ooit begonnen als onderwijsassistente in het VSO voor ZML. De liefde en interesse voor 'de speciale leerling' zorgde ervoor dat zij, na het behalen van haar IPABO-diploma, in het speciaal onderwijs bleef werken. Na een aantal jaar gewerkt te hebben in het cluster 2 onderwijs (kinderen met Ernstige Spraaktaal Moeilijkheden en dove en slechthorende kinderen), heeft zij de overstap gemaakt naar het vmbo. Hierbinnen heeft zij vooral Nederlands gegeven en ook rekenen. Ook heeft zij acht jaar als pedagogisch medewerker in de leerlingondersteuning gewerkt en verschillende andere taken uitgevoerd: aanvraag lwo-indicaties, coördinator dyslexie, coördinator aanmeldingen. 

In 2017 heeft Petra een bevoegdheid 'docent Gezondheidszorg en Welzijn' gehaald.

Het liefst valt Petra 'enkele' dagen in of een aantal dagen binnen een kort termijn. Meerdere dagen voor langere periodes zijn helaas niet haalbaar.